(071) 783 33 41

Sty

12

Czym jest ergonomia?

historia ergonomiiNazwa ergonomia pochodzi ze zbitki dwóch słów greckich:

ergon – czyn, praca;

nomos – wiedza, zwyczaj, prawo.

Czyli po przełożeniu na język polski słowo to oznacza bardzo ogólnie wiedzę o pracy.

 

Według encyklopedii powszechnej PWN, ergonomia jest dziedziną wiedzy zajmującą się metodami oraz zasadami dostosowania warunków pracy do możliwości człowieka. Czyli chodzi o takie dopasowanie otoczenia pracy, aby było ono przyjazne i zdrowe, jak najlepiej przystosowane do predyspozycji psychofizycznych człowieka. Jest to także optymalizacja pracy oraz współpracy między poszczególnymi jednostkami.

Pojęcie ergonomii zostało użyte po raz pierwszy przez wybitnego polskiego przyrodnika, profesora Instytutu Rolniczo – Leśnego w Marymoncie pod Warszawą Wojciecha Jastrzębowskiego ponad 150 lat temu, bo w 1857 roku. Napisał On artykuł pt. „Rys Ergonomii, czyli nauki o Pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody” do czasopisma „Przyroda i przemysł.

Prawie 100 lat później, bo w 1949 roku w Anglii powstało Ergonomiczne Towarzystwo Naukowe, a następnie termin ergonomii zaczął się rozprzestrzeniać w Europie, a dalej na całym świecie.

Jednak prawdziwy jej rozkwit rozpoczął się w 60-tych latach XX wieku, a zapoczątkowało go powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego w 1959 roku. Pierwszy jego kongres odbył się w Sztokholmie w 1962 roku.

Na chwilę obecną skupia ono 47 towarzystw krajowych, a kongresy odbywają się co 3 lata. Siódmy z nich odbył się w 1979 roku w Warszawie.

 

W Polsce ergonomię zaczęto stosować oraz propagować w latach 60-tych, pod ich koniec na niektórych uczelniach technicznych, medycznych czy artystycznych pojawiły się przedmioty nauczające ergonomii.

Należy także wspomnieć, że istnieje Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (PTErg), które zostało założone w 1977 roku. Obecnie na czele zarządu stoi Pan Jerzy Lewandowski.

 

Współcześnie pojęcie ergonomii nie jest jeszcze tak powszechne i znane, jednak z czasem społeczeństwo staje się coraz bardziej uświadomione w tym zakresie. Aktualnie, szczególnie kraje Europy zachodniej oraz Ameryki Północnej przykładają szczególną uwagę do ergonomii podczas planowania warunków bytowych i rekreacyjnych.

Pojęcie to jest jednak już stosowane w wielu dziedzinach, bo już nie tylko dotyczy konstrukcji maszyn, urządzeń czy narzędzi pracy, ale także projektowania wyrobów użytkowych, jak również ogólnego dopasowania warunków pracy.

Stosowanie ergonomii ma wiele zalet, zapewnia komfort podczas pracy, a co ważniejsze jej bezpieczeństwo, a także właściwy relaks w domu oraz ochronę środowiska naturalnego.

newsletter

Imię (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)