(071) 783 33 41

Maj

20

Skuteczne szkolenia dotyczące zdrowa i bezpieczeństwa cz.1

O skuteczności szkoleń świadczy to w jakim stopniu uczestnicy wdrażają poznane zasady w życie. Jak więc zarządzać bezpieczeństwem i zdrowiem w firmie? Jak zaangażować pracowników?

Przede wszystkim trzeba:

– sprawić, by szkolenie miało większe znaczenie dla pracowników,

– wdrożyć zasady zdrowia i bezpieczeństwa do każdego zadania,

– kłaść większy nacisk i kierować uwagę pracowników na zdrowie i bezpieczeństwo.

Pokaż swoje zaangażowanie

Pracownicy biorą przykład z kadry zarządzającej. Jeśli jako pracodawca sam weźmiesz udział w szkoleniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zachęcisz tym podwładnych. Do uczestnictwa w kursach mogą zmotywować również pracownicy z dłuższym stażem pracy.

(fot. www.pinterest.com)

(fot. www.pinterest.com)

Skup się na korzyściach biznesowych i poprawie wydajności

Włączając treści dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia do szkoleń pokaż pracownikom jakie korzyści przyniesie zarówno im jak i firmie wdrożenie tych zasad do codziennej pracy. Np. analiza ryzyka możliwych wypadków pozwoli je wyeliminować już na etapie planowania.

Integruj treści szkoleń z celami firmy

Skup się na kluczowych celach organizacji zamiast na indywidualnych zagrożeniach. Dzięki temu możesz znaleźć różne możliwości a szkolenia będą bardziej uniwersalne. Nie przeprowadzaj szkoleń dedykowanych tylko dla jednego stanowiska. Niech będzie to część całościowego zintegrowanego systemu.

Przede wszystkim pracownicy muszą widzieć sens zasad prezentowanych na szkoleniu. Jeśli nie będą przekonani, nie zastosują ich w praktyce. Kolejne kroki zaprezentujemy w drugiej części artykułu. Śledźcie nasz blog i funpage.

newsletter

Imię (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)